Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік посадові особи 02.03.2011


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 02.03.2011

 

      Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа "Перспектива" (далі – Товариство) №08-К від 02.03.2011 р. призначено з 02.03.2011 р. на посаду головного бухгалтера за основним місцем роботи (безстроково) Кравчук Яну Валеріївну (паспорт АЕ 567114, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.04.1997р.). Кравчук Я.В. протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Кравчук Я.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями в статутному капіталі Товариства не володіє.

ProEmitent.INFO